Duurzaam Beton (Ver)bindt : Intern

Niemand kan er omheen: beton is wereldwijd het meeste gebruikte bouwmateriaal en het is verantwoordelijk voor zeker 5 % van de door de mens veroorzaakte CO2 emissies. Dit maakt de verduurzaming ervan interessant. Het maakt dan niet uit of het gaat om betonvloeren, tunnels of viaducten. Die kansen kunnen we echter niet alléén verzilveren: ketensamenwerking is een múst om beton en zijn toepassingen verder te verduurzamen. Bijvoorbeeld het gebruik van betongranulaat in beton en het gebruik van secundaire grondstoffen voor klinkerarme cementsoorten.

De sleutel

(Ver)binden is de sleutel tot duurzaam beton. Dat biedt in bouwprojecten minder bouwfouten, hoogwaardiger oplossingen, minder verspilling, lagere faalkosten en meer bouwveiligheid. Dit en meer wordt nader behandeld tijdens het seminar Duurzaam Beton (Ver)bindt. Graag nodig we u hiervoor uit en hopen we u op 12 februari te ontmoeten.

What’s in it for me?

  • Weten wat duurzaam beton nou precies is en hoe het toegepast kan worden bij civieltechnische -en railwerken en in gebouwen
  • Kennis maken met verschillende bestaande en aankomende innovaties, zowel in situ als prefab.
  • Kennis opdoen voor betere tenders.
  • Bijdragen aan een verbeterde ketensamenwerking.
  • Weten wat de businesscase hiervan in bouwprojecten is.

Inzichten en technologieën 

Tijdens dit seminar komen de nieuwste inzichten en technologieën aan bod vanuit o.a. TU Delft, Green Deal Beton en recente bouwprojecten waar Strukton en HeidelbergCement Benelux bij betrokken zijn.

Je bent uitgenodigd voor het ochtendprogramma, georganiseerd voor medewerkers van Strukton en HeidelbergCement Group. Hierdoor blijft de dag beschikbaar voor je eigen werkzaamheden. Het middagprogramma is voor geselecteerde opdrachtgevers en kent een soortgelijke invulling.