Deciville®

Deciville® is een geluidreducerende semi-dichte dunne deklaag. Zowel de structurele als de functionele levensduur zijn daardoor zeer lang. De geluidreductie bedraagt 4 dB(A) bij 50 km/u.

REEF_wegenbouw[activity_carr]