Decipave

Stille wegdekken pakken geluidsoverlast aan bij de bron en vormen daardoor de ideale oplossing voor vermindering van verkeerslawaai. Rasenberg heeft een asfaltmengsel ontwikkeld dat een geluidsreductie behaald van minimaal 4 Decibel. Dit betekent dat de productie van geluid met minstens de helft vermindert. Decipave is opgenomen als erkend mengsel voor het C-wegdek door het Ministerie van VROM.

RAS-8471
 

 

Lange gebruiksduur

De ultradunne oplossing (20 tot 25 mm) maakt zowel vervangen van de deklaag als overlagen met een dunne laag mogelijk. De duurzaamheid op normale doorgaande wegen met een stedelijke toepassing bedraagt ca. 12 tot 15 jaar, zonder noemenswaardig tussentijds onderhoud.

Normale kosten voor een bijzonder product

Het aanbrengen van Decipave is specialistisch werk, waar de asfaltploegen van Rasenberg volledig voor zijn uitgerust en opgeleid. Desondanks zijn de aanlegkosten van dit stille asfalt nagenoeg gelijk aan het aanbrengen van een reguliere deklaag.

Milieuvriendelijk

Omdat Decipave duurzaam is en weinig tussentijds onderhoud nodig heeft, is het minder milieubelastend dan normaal asfaltbeton. Daarnaast is de geluidsreductie van dien aard dat het plaatsen van geluidsschermen (afhankelijk van de locatie) niet of in mindere mate nodig is.