Een kwestie van mentaliteit

Wat we vandaag bouwen, ligt er waarschijnlijk over honderden jaren nog. Onze wegen, bruggen, tunnels en gebouwen geven vorm aan stad en land. Daar zijn we ons elke dag van bewust. En daarom zijn we niet alleen goede bouwers, maar ook goede denkers. Niet rechtlijnig, maar juist open voor vernieuwende invalshoeken. Voor onorthodoxe oplossingen. Want dat is volgens ons de manier om onze klanten scherp te houden. En te helpen de dingen mogelijk te maken die bijna iedereen voor onmogelijk hield. In nauwe samenwerking, dat spreekt vanzelf. Een kwestie van kennis en ervaring? Zeker. Maar vooral van mentaliteit.

Documentaire werkzaamheden A2 Maastricht

ixsQw6qwZg4

Project: A2 Maastricht

De A2 bij Maastricht is een belangrijke route voor doorgaand verkeer van en naar België, Duitsland en Frankrijk. Dit deel van de A2 doorkruist Maastricht en zorgt hier voor veel verkeer. Het plan de Groene Loper pakt dit verkeersprobleem aan en smeedt de stad Maastricht weer tot één geheel.

Het verkeer duikt vóór Maastricht de gestapelde tunnel in met twee keer twee tunnelbuizen: lokaal verkeer in de bovenste tunnelbuizen en doorgaand verkeer in de onderste. Bovengronds wordt de plek van de oude snelweg ingenomen door een ‘groene loper’ voor lokaal verkeer, fietsers, voetgangers, bewoning en winkels.

Meer informatie over dit project